Vacature lid raad van toezicht

De personele unie SPA/SPO zoekt met ingang van 1 juli a.s. een Lid Raad van Toezicht
 
U houdt toezicht op de kwaliteit en beleid van beide stichtingen. U staat de directeur-bestuurder met gefundeerd advies ter zijde. De RvT zoekt een lid met kennis van het werkveld welzijn/onderwijs/peuterspeelzaalwerk en het jonge kind. Aanvullende deskundigheid op het gebied van financiën is een pré.
 
Uw academisch werk- en denkniveau combineert u met bestuurlijke ervaring en bewezen toezichthoudende kwaliteiten. U bent regionaal betrokken, bij voorkeur woonachtig in Overbetuwe.  U beschikt over een relevant netwerk. 
 
SPA exploiteert in Arnhem 27 Peutercentra, 4 bso’s en daarnaast 2 voorscholen/startgroepen. De SPO exploiteert in de gemeente Overbetuwe 14 Peutercentra. Wekelijks bezoeken 1250 peuters onze Peutercentra. Daarmee zijn SPA & SPO een belangrijke speler op het gebied van het peuterspeelzaalwerk.
 
Voor informatie over de RvT zelf is de heer Barth van Eeten (voorzitter RvT) beschikbaar, telefoon mobiel 06 12106580. 
 
Informatie over de organisatie wordt graag gegeven door de directeur bestuurder Mario Lamers, telefoon mobiel 06 13003949  
 
Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan de RvT, Mr. B. M Teldersstraat 13, 6842 CT Arnhem of per email raadvantoezicht@spa-arnhem.nl.  
 
Wij nodigen zowel vrouwen als kandidaten van allochtone herkomst nadrukkelijk uit te solliciteren. Gezien de huidige regionale representativiteit van de RvT gaat de voorkeur uit naar iemand woonachtig in de Overbetuwe.
De leden van de raad van toezicht ontvangen vacatiegeld ter hoogte van 1500,- per jaar. Gemaakte onkosten kunnen daarnaast worden gedeclareerd. 
Kandidaten kunnen tot en met 26 april 2019 reageren. In eerste instantie zullen twee RvT –leden selectiegesprekken voeren met potentiële kandidaten. Vervolgens zullen er twee commissies worden gevormd bestaande uit de leden van de raad van toezicht, de directeur bestuurder, een afgevaardigde vanuit de OR en een afgevaardigde vanuit de oudercommissies.