Samen spelen,
samen leren

Hoe ziet een dag op een peuterspeelzaal eruit?

Regelmaat en zekerheid zijn een belangrijke basis voor ieder kind. Daarom werken we in de peuteropvangcentra van SPO met een vaste dagindeling. Door het afwisselende dagprogramma zullen de kinderen zich niet snel vervelen. Wel is er altijd genoeg ruimte voor spontane ideeën. Bij SPO is iedere dag anders, maar de dagen voltrekken zich wel volgens een duidelijk schema.

Bij het vormen van het dagprogramma maken we gebruik van de Startblokken-methode. De kinderen komen om de paar weken spelenderwijs alles te weten over een bepaald thema.  

De dagindeling bij de peuteropvang

Peuters kunnen gebracht worden tot een kwartier na opening van het peutercentrum en opgehaald worden vanaf een kwartier voor sluiting. Aan de openings- en sluitingstijd wordt strikt de hand gehouden.

1: Inloopkwartier: Begroeting van de peuters en de ouders. Ouders kunnen samen met hun peuter een boekje lezen, een puzzeltje maken om op die manier de overgang van thuis naar peutercentrum soepel te laten verlopen.
 

2: Begroeting peuters: De peuters worden begroet, de invulling van de dag en eventuele bijzonderheden worden besproken en de presentielijst wordt ingevuld. 

3: Vrij spelen: De peuters kiezen zelf een activiteit of ze doen samen een creatieve activiteit, vaak voortkomend uit het actuele thema.

4: Kring: Fruit eten, wat drinken, liedjes zingen, een spelletje doen en/of er wordt voorgelezen. Er is veel aandacht voor gesprekjes en het delen van ervaringen.

5: Buitenspelen.

6: De peuters worden weer opgehaald.
 

1: Inloopkwartier: Begroeting van de peuters en de ouders

2: Ouders kunnen samen met hun peuter een boekje lezen of een puzzeltje maken

3: Begroeting peuters: De peuters worden begroet en de presentielijst wordt ingevuld

4: Vrij spelen: De peuters kiezen zelf een activiteit of ze doen samen een creatieve activiteit

5: Kring: Fruit eten, wat drinken, liedjes zingen, een spelletje doen en/of er wordt voorgelezen

6: Buitenspelen

7: De peuters worden weer opgehaald

Vrij spelen

De peuters spelen en bepalen zelf hoe hun spel verloopt. De leidster let erop dat er voldoende materiaal voor elk kind aanwezig is. Daarna speelt de leidster met de kinderen mee, met een individueel kind of met een groepje, om het spel en de onderlinge contact te stimuleren.

Tijdens het vrij spelen wordt er door de andere peuterleidster soms een knutselactiviteit aangeboden. De peuters kiezen zelf of zij hier wel of niet aan mee doen.

Als een peuter bijna vier jaar is zal de leidster hem of haar extra stimuleren deel te nemen. Na een klein uur spelen geeft de leidster aan dat het tijd is om op te ruimen, ze zingt een lied of draait een muziekje dat deze overgang ondersteunt. Ze helpt de kinderen alles op de juiste plaats terug te zetten. Als peuters iets gemaakt hebben wordt dit natuurlijk bewaard.

In de kring

Op de meeste peutercentra brengen kinderen iets te eten en te drinken mee van thuis. Als de peuters klaar zijn met eten en drinken is het tijd om samen actief te zijn. Het is belangrijk om bezig te zijn met activiteiten die aansluiten bij de interesse en ontwikkeling van de peuter.

De leidsters zorgen voor voldoende afwisseling per dag. Bijvoorbeeld de ene dag een muziekactiviteit, de andere dag een spelactiviteit en de volgende keer doen de peuters mee aan een rollenspel of wordt er een spannend verhaal voorgelezen.

Peuterspeelzaal Stichting Peutercentra Overbetuwe

Buitenspelen

Buiten kunnen kinderen zich uitleven en lawaai maken. Ze hebben letterlijk en figuurlijk de ruimte. Ze kunnen de omgeving onderzoeken, een indruk krijgen van de buurt, van de veranderende weersomstandigheden en het verstrijken van de seizoenen.

Ophalen

Er zijn peuterspeelzalen waar de kinderen buiten spelen als ze worden opgehaald, maar soms gaan de leidsters ook eerder naar binnen en worden de kinderen daar opgehaald. Nu is er tijd voor een gesprekje met de ouder over het verloop van de dag of over het gedrag van de peuter. De peuters nemen hun spulletjes mee naar huis en nemen afscheid van de leidsters.

Startblokken

In onze peutercentra wordt gewerkt volgens een educatief programma, genaamd Startblokken. Op een speelse manier wordt de ontwikkeling van de kinderen optimaal gestimuleerd.

De Startblokkenmethode gaat uit van de nieuwsgierigheid van kinderen. We kiezen samen met de kinderen een thema en verkennen dat thema gedurende een aantal weken op een brede manier. Zo’n thema kan bijvoorbeeld ‘De Kapper’ zijn. De kinderen spelen dat ze kapper zijn en elkaars haar knippen. We lezen verhaaltjes voor over kappers en knutselen mooie pruiken.

In het kringgesprek praten we over onze ervaringen met naar de kapper gaan en associëren we er flink op los. Ook gaan we een middag op pad om de echte kapper te bezoeken. Zo ontwikkelen de peuters spelenderwijs hun woordenschat en worden ze gericht gemotiveerd hun ervaringen te delen.

Het uitgangspunt van Startblokken is dat kinderen graag groot willen zijn en het leuk vinden de volwassenen te imiteren in hun ‘doen alsof’-spel. Thema’s die bijvoorbeeld de revue passeren, zijn het ziekenhuis, de bakkerij en de supermarkt.